Velg en side

Montessoriskolen i Bergen

Lær meg å lære meg selv!

 • NVi tilbyr et undervisningsalternativ for barn og unge, bygget på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper, hvor barnet og dets integritet står i sentrum.
 • NHeldagsskole fra 1. til 10. trinn, med aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn.
 • NSentralt beliggende i gangavstand fra Oasen bydelssenter, med god kollektivforbindelse.

 

  Kontakt oss

  Montessoriskolen i Bergen – en helhetlig grunnskole

  Ønsker du å gi dine håpefulle en skolegang med barnet i sentrum? På Montessoriskolen i Bergen tilbyr vi grunnskole fra 1.-10. trinn etter Montessoripedagogikken. Vi er Bergens eldste og største montessoriskole.

  Montessoriskolen er et fullverdig pedagogisk alternativ, som skiller seg fra den offentlige skolen ved at det legges stor vekt på barns egen læring. Lærerne skal veilede og tilrettelegge slik at barnet kan prøve og feile. Barnet skal få rom til å være selvstendige, klare seg selv og få lov til å føle hvordan det er å være en bidragsyter. En av de mest berømte sitatene fra Maria Montessori oppsummerer det fint: «Hjelp meg å gjøre det selv».

  På Montessoriskolen i Bergen følges Læreplan for Montessoriskolen 2020. Dette er en læreplan laget spesielt for montessoriskolene, og avviker fra den offentlige læreplanen ved at montessoripedagogikken er i førersetet, selv om mange av kompetansemålene er sammenfallende.

  Skolen har et stabilt personale, og lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

  Montessoriskolen i Bergen er også med i Trivselsprogrammet. Vi har utvalgte elever som er med i programmet og jobber sammen for å inkludere og aktivisere medelever i utetiden.

  Viktige datoer

  • Åpen dag tirsdag 19. oktober kl. 17-19.
  • Søknadsfrist for skoleåret 2022-2023 er 1. november 2021.
  • Supplerende inntak 20. mai 2022.
  • 30-års jubileum skal feires når koronarestriksjonene avtar.

  Har du noen spørsmål om skolen eller montessoripedagogikken?

  Vi tilbyr

  • Grunnskole 1.-10. trinn
  • Aldersblanding og parallelle grupper på alle trinn.
  • Skolefritidsordning for elever på 1.-4. trinn før og etter skoletid.
  • Åpne og lyse klasserom
  • Stor naturtomt og lekeplass
  • Innføringskurs i montessoripedagogikk for foresatte hver høst
  • Friluftsliv for 1.-2. trinn, diverse «speideraktiviteter» som grilling, spikking, natursti mm.
  • Utendørs svømmeopplæring
  • Leirskole med fjellturer, friluftsliv og bading på 7. trinn.
  • Kantine til elever på ungdomstrinnet.
  • Servering av varm lunsj til elevene på ungdomstrinnet starter opp igjen inneværende skoleår.
  • Utenlandstur på 10. trinn.

  Vil du vite mer?

  Har du spørsmål?

   

  Har du noen spørsmål om skolen eller montessoripedagogikken du ønsker svar på før du søker? Ta kontakt i dag!